Home » Over ons

Over ons

Psychosevrienden is ontstaan vanuit de behoefte naar een plaats waar creativiteit, samenhorigheid en psychose-gevoeligheid centraal kunnen staan zonder daarom per definitie therapeutisch te hoeven zijn. Doelstelling is zowel beginnende psychosegevoelige creatievelingen een platform te geven als om ervaren kunstenaars te betrekken bij de site. Opzet is om het werk van andere psychosegevoelige artiesten te leren kennen en van daaruit verder te werken aan een samenwerking tussen de verschillende disciplines/artiesten.Iedereen die enigszins met psychose te maken heeft of die begrijpt dat ieder van ons wel een psychose-gevoelige kant heeft is er vrij een bijdrage aan te leveren in de vorm van een gedicht, schilderij, muziek, of foto. Wij bij psychosevrienden houden er niet van de creativiteit in te perken door te stellen dat iedereen op dezelfde manier dient tewerk te gaan maar we zouden het wel meegenomen vinden als het werk op de één of andere manier iets meer prijsgeeft over de verhouding van de persoon, artiest of kunstenaar tot zijn/haar psychosegevoeligheid en/of leefwereld. Maar zoals eerder gezegd, volgens ons doen we creativiteit onrecht aan als we het in de dwang duwen van verwachtingen en verplichtingen.